การนวดสุขภาพ (บำบัดโรค)

โรงเรียนของเราได้เสนอหลักสูตรการนวดบำบัดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่มีของนักเรียน ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาการแพทย์แผนไทย หลักจากจบการเรียนการสอนแล้ว นักเรียนสามารถนำการนวดบำบัดที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไปใช้นวดบริการได้อีกด้วย การนวดบำบัดไม่เพียงจะสามารถนวดรักษาโรคได้ยังสามารถรักษาโรคโดยการไม่ใช้ยาและการผ่าตัดได้อีกด้วย

การนวดไทย

นวดแผนไทยประยุกต์คือการนวดแผนไทย การนวดเชลยศักดิ์ และการนวดแผนไทยโบราณ ซึ่งโรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทยได้จัดทำขึ้น การนวดนั้นช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีและทำให้เห็นวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิมที่สวยงาม

โรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พบจุดอ่อนจุดแข็งของรูปแบบการนวดแต่ละแบบ จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญและโรงเรียนลานนานวดแพทย์แผนไทย ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในการนวดแผนไทย ซึ่งก็คือการนวดไทยประยุกต์นั่นเอง

หลักสูตรนวดทางการแพทย์

ผู้ที่จบหลักสูตรจากทางโรงเรียน สามารถทำงานได้ตามโรงพยาบาล คลีนิค หรือนำไปประกอบอาชีพส่วนตัวได้ โดยหลักสูตรของทางโรงเรียนได้รับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย

original-1434470759148

หลักสูตรนวดไทย 60 ชั่วโมง

original-1434470757255

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง

original-1434470763927

หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 260 ชั่วโมง

original-1434470754137

หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น

( 1 วัน 1 อาการ )

Symptoms can be treated with massage.

Tennis Elbow

อาการปวดบริเวณข้อศอก

Trigger Finger

อาการปวดบริเวณนิ้วมือ

Backache

อาการปวดหลัง

Chronic Knee Pain

อาการปวดเข่าเรื้อรัง

Sprained ankle


ข้อเท้าแพลง

Feel ache

ปวดเมื่อย

Call creamps

ตะคริว

Shoulder pain & Scapular


อาการปวดไหล่และศีรษะ