ราคาคอร์ส

20130711_113340

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 150 ชั่วโมง / 25 วัน

ราคา : 7,000 บาท

Thai Oil Massage

หลักสูตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 150 ชั่วโมง / 25 วัน

ราคา : 7,500 บาท

20130720_113157

หลักสูตรการดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 150 ชั่วโมง / 25 วัน

ราคา : 7,500 บาท

20130717_105152

หลักสูตรนวดฝ่าเท้า

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 60 ชั่วโมง / 10 วัน

ราคา : 7,000 บาท

20140316-1394959985.4457-0

หลักสูตรตอกเส้น

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 12 ชั่วโมง /  2 วัน

ราคา : 4,000 บาท

20130720_113045

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ + ประคบ

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 150 ชั่วโมง / 25 วัน

ราคา : 7,500 บาท

อบรมนวดไทยภาคพิเศษ สำหรับทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

IMG_2703

หลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์
(ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถที่มีอยู่แล้ว จะมีการทดสอบด้วย)

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 25 วัน

ราคา : 3,500 บาท

IMG_2716

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง + นวดไทย 150 ชั่วโมง + นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 25 วัน

ราคา : 25,000 บาท

20130711_113510

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง + การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง + นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

ชั่วโมง / ระยะเวลาเรียน : 25 วัน

ราคา : 16,000 บาท