หลักสูตรที่รับรองโดย สบส.

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

– การนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง  25  วัน

– ราคา 7,000 บาท

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้

การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

– การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง 25 วัน

– ราคา 7,500 บาท

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้

การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

-การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชั่วโมง 25 วัน

-ราคา 7,500 บาท

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้

นวดฝ่าเท้า

-นวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง 10 วัน

-ราคา 7,000 บาท

สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กระทรวงสาธารณสุขได้